Torzo vily Na Šafránce je zachráněno. Majitel ji dostaví, bude vypadat jako v dobách největší slávy

Torzo rondokubistické vily v ulici Na Šafránce bude konečně zachráněno a obnoveno.

Vila, kterou v roce 2018 tehdejší majitel začal bez povolení bourat, se dočkala po letech tahanic osvíceného majitele, který ji nechce zničit, ale zachránit. Podle informací radnice majitel stavebnímu úřadu už předložil i plány, které počítají s celkovou obnovou historické vily. 

Historie

Vila Na Šafránce patří do kolonie rodinných domů Svépomoc, která byla postavena ve 20. letech minulého století podle návrhu architekta Františka Alberta Libry. Podle serveru Slavnevily.cz je na místních domech patrné Librovo ovlivnění rondokubismem. Typické jsou střechami s vikýři a trojúhelníkovými štíty, výraznými římsami a okenními rámy. Jednu od druhé pak odlišovaly především různobarevné fasády. Stejně jako řada vil v okolí se nachází na území pražské památkové zóny Vinohrady, Žižkov a Vršovice.

Původní podoba

Výsledkem by měla být obnova vily, v podstatě replika původního stavu, tedy dostavba do původního objemu, zachování všech bouráním neponičených stavebních konstrukcí a uměleckořemeslných prvků a zdobení, s určitými změnami – např. tam bude více balkónů. Vila sama o sobě nebyla individuálně chráněnou památkou, ale je nedílnou součástí památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a spoluvytváří její vizuální obraz a urbanistický otisk v této historické čtvrti,“ řekla mluvčí NPÚ Andrea Holasová.

This site is for qualified investors only.

Press „Yes“to give your consent and continue browsing.

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.

Stisknutím tlačíka „Ano“ udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.