NAŘÍZENÍ O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O UDRŽITELNÉM FINANCOVÁNÍ

Tato stránka obsahuje veškeré informace týkající se implementace SFDR naší společností.

Začlenění zásad rizik udržitelnosti do investičního rozhodování

Věříme, že investice do společností, které jsou sociálně a environmentálně odpovědné, jsou nejen etické, ale také výhodné. Tyto společnosti jsou odolnější vůči budoucím krizím a mají vyšší potenciál pro růst.
Abychom podpořili udržitelné investování, začleňujeme faktory ESG do našeho investičního rozhodování. To znamená, že při výběru investic zohledňujeme dopady těchto společností na životní prostředí, společnost a správu.
Tímto způsobem můžeme pomoci budovat lepší budoucnost pro všechny. Bohužel v současné době není k dispozici metodologie pro systematické hodnocení rizik, proto zatím systematicky tato rizika nesledujeme a nezohledňujeme.

Nepříznivé dopady na udržitelnost na úrovni subjektu

V rámci našeho přístupu k odpovědnému investování se snažíme o udržitelné investování, které má pozitivní dopad na životní prostředí, společnost a správu. To znamená, že se snažíme identifikovat a zmírnit negativní dopady našich investic na tyto faktory.
Snažíme se zmírnit negativní dopady našich investic na udržitelnost, ale kvůli nedostatku jednotné metodiky to není vždy možné.

 

This site is for qualified investors only.

Press „Yes“to give your consent and continue browsing.

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.

Stisknutím tlačíka „Ano“ udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.