Registrace u ČNB

Společnost je registrována a zapsána u České národní banky („ČNB“). jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. ČNB nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu ČNB nepodléhá ani jejich činnost.

Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory ve smyslu §272 ZISIF a jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

This site is for qualified investors only.

Press „Yes“to give your consent and continue browsing.

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.

Stisknutím tlačíka „Ano“ udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.