Zakladatelé
Hečko

Mgr. Jiří Hečko mladší

pokračovatel rodinné tradice

Je klíčovou postavou v české sběratelské a podnikatelské komunitě. Jiří pocházíz rodiny, která má dlouhodobé vazby na umění a sběratelství a tuto fascinaci krásoua jedinečností převzal i on. Od mládí byl obklopen uměleckými díly a sběratelskými kousky,které v něm vyvolaly silnou vášeň pro estetiku a hodnoty s ní spojené. Jeho otec byl jednímz nejvýznamnějších českých filatelistů a zároveň významným sběratelem české krajinářskétvorby Mařákovi školy a českého impresionismu. Sběratelství se pro něj stalo nejen koníčkem,ale také prostředkem osobního vyjádření a rozšiřování svého majetku.

Je klíčovou postavou v české sběratelské a podnikatelské komunitě. Jiří pocházíz rodiny, která má dlouhodobé vazby na umění a sběratelství a tuto fascinaci krásoua jedinečností převzal i on. Od mládí byl obklopen uměleckými díly a sběratelskými kousky,které v něm vyvolaly silnou vášeň pro estetiku a hodnoty s ní spojené. Jeho otec byl jednímz nejvýznamnějších českých filatelistů a zároveň významným sběratelem české krajinářskétvorby Mařákovi školy a českého impresionismu. Sběratelství se pro něj stalo nejen koníčkem,ale také prostředkem osobního vyjádření a rozšiřování svého majetku.

V oblasti sběratelství luxusních hodinek je Mgr. Jiří Hečko mladší respektovanou osobnostína mezinárodním trhu, vyzbrojenou hlubokými znalostmi, potřebnými dovednostmia kontakty pro akvizici těch nejexkluzivnějších kousků z celého světa vysoké hodinařiny. Jehokolekce, sestavená z unikátních a vzácných modelů, je zřetelným důkazem jeho výjimečné pozicea zároveň patří k významným sbírkám na světové úrovni. Jeho prestižní postavenív hodinářství pramení z jeho intenzivního studia, zájmu, nasazení a vášně pro sběratelství hodinek.

Podnikatelské schopnosti Jiřího se projevily především v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Jeho úspěšné transakce na realitním trhu mu poskytly základnu pro další podnikatelské aktivity. Nyní se společně s Ivanem Hurníkem a jeho společností Nosta-Hertz angažuje v developerských projektech. S citem pro detail, schopností identifikovat lukrativní investiční příležitosti, jedinečnými znalostmi a dovednostmi tvoří silný tým, který je schopen čelit i nejnáročnějším výzvám.

This site is for qualified investors only.

Press „Yes“to give your consent and continue browsing.

Tato stránka je pouze pro kvalifikované investory.

Stisknutím tlačíka „Ano“ udělujete souhlas a pokračujete v prohlížení.